top of page

טיפול שיניים וכאב כרוני

הרוב המכריע של טיפולים במסגרת רפואת שיניים הינם ללא סיכונים או סיבוכים. ובכל זאת בביצוע טיפולים המלווים בנזק רקמתי נרחב: לדוגמא עקירה כירורגית של שן בינה כלואה בזווית קשה ושורשיה קרובים לעצב שרץ בתוך גוף הלסת התחתונה (עצב הדנטואלבואלרי תחתון).  העקירה כרוכה בחתך רקמה רכה, הורדת עצם וסכנה שבמהלך העקירה יגרם נזק לעצב. למרות התאור המאיים תדירות הופעת כאב כרוני עקב נזק עצבי הינו נדיר ביותר. בשתלים הניתוח הינו מוגדר היטב ולמנתח יש יותר שליטה על הנזק הרקמתי. בכל זאת ישנם מקרים בהם העצב נפגע במהלך הכנת העצם לקבלת שתל ובהברגת השתל עצמו. הסיבוכים העיקריים הינם תלויים בטיב הפגיעה שכנראה הינו בעל משמעות. בטיפולי שורש, שכרוך בהוצאת העצב מחלל השן, מדווח על הופעת כאב כרוני ב3-5% מהמקרים. בנוסף ישנם סיבוכים נדירים בהזרקת חומר אילחוש (הרדמה).

בדפים הנלווים אני מסביר על מצבים אלו בפירוט. 

RCT button.jpg
סארשבאןםמ button.jpg
Implant button.jpg
injection button.jpg
bottom of page