top of page

כאב כרוני לאחר עקירת שן בינה

עקירות של שיני בינה קשורות לירידה בתחושה חולפת שעלולה להתרחש בעצבים הדנטואלביולרי תחתון והלשוני לפרקי זמן משתנים. תופעה זו דווחה ב-0.3-1% מהמקרים - דהיינו מאוד נדירה. רוב ברוה המטופלים התחושה תקינה תוך 12 חודשים לאחר העקירה. אולם כ-0.5% מהמטופלים הללו נותרים עם הפרעות תחושתיות מתמשכות כגון הרדמה חלקית או צורות שונות של תחושה לא נעימה. סדרות מקרים גדולות לא הצליחו לזהות מקרים של כאב עצבי מובהק בקרב חולים שעברו הסרה כירורגית של טוחנות שלישיות מושפעות והמסכנה היא שהתופעה נדירה במיוחד.

מקרה לדוגמא- גבר בין 60, בריא. 

2. 3rd molar clin numb.jpg

איזור שסומן בשפה ע״פ בדיקת תחושה. החץ מטה מסמן אזור עם חוסר תחושה למגע עדין וחד. החץ מעלה מסמן את האזור בו המטופל הרגיש שמגע קל גרם לכאב (allodynia) ומגע עם סיכה חדה גרמה לכאב מוגבר מהרגיל (hyperalgesia). סימנים טיפוסיים לכאב עצבי עקב נזק לעצב כנראה במהלך העקירה

Painful traumatic trigeminal neuropathy

2. 3rd molar clin.jpg

אזור העקירה נראה עם ריפוי תקין

2. 3rd molar CT coronal.jpg
2. 3rd molar CTpdf.jpg

הדמיה שבוצעה לפני העקירה: שן הבינה במנח אופקי המהווה עקירה כירורגית יחסית קשה (שני צילומים משמאל). השן ושורשיה היו בסמיכות לעצב וכנראה ניזוק במהלך העקירה. ישנה חלופה לעקירת כל השן במקרים כאלו. כותרת השן נחתך להפרידו מהשורשים ונעקר. מחליקים את פני השורשים והצע ננסגר מעל עם תפרים. זוהי שיטה מקובלת ומונעת נזק עקב נזק מעקירת שורשים שבמגע נעם העצב (Coronectomy).  

bottom of page